Begår offert

Jag vill bygga följande:

Min fastighet ligger i:

Jag undrar:

Övrig info/frågor:

Email

Puts/ murning/ betong

Vi har ett helt bygglag av murare som enbart arbetar med mureri, putsning (både fasadputs och invändig sådan) och betong-arbeten och en av våra arbetsledare som också är murare har över 25 års erfarenhet inom området.
Förutom de stenhus vi har byggt i Stockholm har vi byggt murar, trappor och annat i betong och även putsat ett antal hus helt och hållet, både invändigt och utvändigt. Vi använder oss av beprövade metoder och endast tillverkare som står för sina produkter.

För mureri, fasadputs och betong-arbeten i Stockholm, kontakta oss så hjälper vi dig.