Begår offert

Jag vill bygga följande:

Min fastighet ligger i:

Jag undrar:

Övrig info/frågor:

Email

Koncept

Vi arbetar både med fasta priser och på löpande räkning, beroende på vad som våra kunder föredrar och arbetets natur.

Vår process är mycket minutiöst planerad och vårt mål är att aldrig behöva göra om något, det ska bli rätt från början. För att åstadkomma det krävs god planering, kunskap och rätt och bra byggmaterial. Därför samarbetar vi med endast seriösa och certifierade leverantörer, se gärna våra partners.

Vi använder oss inte av underentreprenörer utan har samlat alla yrkeskategorier inom begreppet bygg hos oss och det gör att det alltid finns endast Elitbygg-anställda på byggplatsen, ditt hem, och dessa individer ansvarar enskilt inför vår ledning och dig som kund. Du blir aldrig hänvisad vidare till någon annan, vi är Elitbygg och det står vi för.

Vi lämnar alltid 10 års utförande-garanti på våra entreprenader och vi är försäkrade upp till 10 000 000 kr i IF.

Projekten handlas upp och planeras/koordineras av vår VD och denne sköter även kontakten med dig som kund. Det underlättar processen och gör att du alltid har en källa att kommunicera med. Samma person gör platsbesök och fotodokumenterar alltid hela förloppet. Vi stänger inte igen en vägg eller gjuter ett golv utan att allting kontrollerats av två parter och sedan fotograferats, dessa foton får du sen, de höjer värdet på det du byggt.

Vi samarbetar med ett antal designers om du skulle behöva hjälp med planeringen men om det handlar om en ”vanlig” renovering behövs ofta inte det. Vi har kompetens att rita upp de ritningar som behövs och när vi gör el- och vvs-jobb är det en nödvändighet.